Serwis internetowy OSADY prezentuje publiczne dane dotyczące badań osadów wodnych rzek i jezior wykonywanych w ramach podsystemu PMŚ - Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy od 1990 roku.

Bezpośredni nadzór nad realizacją programu badań sprawuje Departament Monitoringu w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.


Serwis udostępnia aktualne dane z produkcyjnej bazy danych o Osadach. Składa się z dwóch sekcji:

  • Zakładka „Wyniki badań” w formie tabeli dla wybranego roku prezentuje informacje o zanieczyszczeniach oraz wynikach ocen,
  • Zakładka „Mapa” jako aktywna przeglądarka danych przestrzennych pozwala na wyszukiwanie, dostęp do atrybutów punktu monitoringowego oraz wizualizację na tle wybranych warstw referencyjnych.

Zgodnie z dyrektywą INSPIRE dane prezentowane w serwisie dostępne są również w postaci usług WMS oraz WFS:

  • WMS 1.1.1  http://ekoinfonet.gios.gov.pl/gsrv/ows
  • WMS 1.3    http://ekoinfonet.gios.gov.pl/dsrv/services
  • WFS 1.1.0  http://ekoinfonet.gios.gov.pl/gsrv/ows