loading..
Nie zapisane zmiany.

Badania osadów wodnych rzek i jezior wykonywane są w ramach podsystemu PMŚ - Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych i obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju.

Badania są wykonywane przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczyod 1990 roku.

Bezpośredni nadzór nad realizacją programu badań sprawuje Departament Monitoringu w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.