System JPOAT 2.0 dostępny jedynie przez Token lub z siedziby WIOŚ/GIOŚ