System JELMAG dostępny jedynie przez Token lub z siedziby WIOŚ/GIOŚ